Základní otázka: budu spasen já?      
   Člověk je od malička mnoha okolnostmi veden k tomu, aby se srovnával s druhými. Nejednou rodič, který požaduje něco od své ratolesti, přivádí z míry argument dítěte, že druzí to a to také nedělají, že jsou třeba ještě horší, že tedy ... co po něm vlastně chce? I my jako dospělí můžeme dělat něco podobného ve vztahu k Bohu a ke křesťanství. Jakmile se začneme srovnávat s druhými, s většinou, můžeme na tom být najednou netušeně dobře. Vždyť většina lidí se nemodlí, nechodí do kostela, nedělá si s řadou morálních problémů starosti. Na jejich pozadí se náš život vyjímá téměř skvěle. Co tedy ti faráři ještě po nás chtějí? Pán Bůh by nás měl spíš odměnit!         
   Ale existuje mezi křesťany i jiné, dost pesimistické srovnání: křesťan (hlavně ten, který
z víry trochu "couvá") začne najednou meditovat o tom, jak vlastně jsou ti nekřesťané často, mnohdy, ano téměř vždycky lepší, než křesťané - a odtud je už jen krůček k tomu, aby náboženství se vším, co s sebou nese, bylo pomalu a jistě odkládáno. Je fascinující, s jakou elegancí a důsledností odmítá Ježíš neplodné polemiky. Jak mění navrženou polemiku
o něčem, co se tazatelů netýká, v imperativ, který se jich týká tak osobně, že před nim nemohou uhnout.
   Ať už se tedy cítíme být lepšími než ostatní nebo horšími než ostatní, nebo ať si lámeme hlavu, co udělá Bůh s tou masou lidí, která se křesťanství odcizila nebo je vůbec nepoznala - v každém případě i pro nás platí nepřehlédnutelná výzva: usilujte o to, abyste vešli úzkými dveřmi. A ta výzva není směrována kamsi do budoucnosti našeho života, ta výzva je řečena vždy jen a pouze dnešku a také ji lze - a je nutno - uposlechnout právě dnes. Protože včerejšek je pryč a zítra bude třeba už pozdě. Není to ovšem jen výzva a výstraha. Je to také slovo naděje: dnes, právě dnes a ne kdoví kdy jsou dveře pro mne otevřeny. Jsou těsné, úzké, nevchází se jimi snadno, ale jsou tu, není tedy situace bezvýchodná: je kam vejít a je kdy vejít. A co jsou ty dveře? Je to Ježíš sám s celým svým životem. Je to jeho spása, nabízená skrze křest a víru. Je to náš život, vedený ve víře, tedy podle stylu Kristova, ve směru bezpodmínečných příkazů lásky k Bohu a k bližním. Je to tedy nesnadná cesta následování Ježíše, mnohdy cesta kříže, cesta, kterou nejde většina. Co bude s tou většinou, to nevíme, nesmíme ale zapomenout na podobenství o dělnících na vinici. Šance je i pro ty, kdo přijdou na poslední chvíli. Jisté ale je, že ten, kdo Boží slovo slyší a zachovává, zná cestu, zná dveře a tedy právem se od něho čeká, že nepůjde nazdařbůh, mimo dveře. Odměnou je mu jistota víry, že ví proč a kam jde namáhavou cestou, jistota, že jeho cesta má smysl. Protože je to cesta Kristova, tak není zdrojem zla, nemocnosti světa, ale je zdrojem uzdravování, spásy pro ostatní.     
(P. Aleš Opatrný, http://vira.cz)         

><>><> ><>><> ><>><> ><>><> ><>><> ><>><> ><>><> ><>><> ><>><>
K zamyšlení

Samozřejmost nás v mnoha situacích života provází a mnohdy je to dobře, když nemusíme denně řešit např. starosti s jízdou do práce. Jak moc je ale samozřejmé, že budeme spaseni? Jistě, jde o otázkou vzdálenou, když máme před sebou mnoho šťastných let života. Ovšem právě tyto „šťastné roky“ jsou časem, který určuje vstup do království. Ježíš na otázku: „Je málo těch, kdo budou spaseni?“, neodpoví. Pozornost totiž posune k jiné otázce: „Co udělat proto, abychom byli spaseni my!“ Návod je vlastně docela jednoduchý. Stačí nekonat zlo. Spása tedy není jen otázkou, zda člověk splnil ty či ony povinnosti. Ale zda ve svém životě se rozhodl pro dobro a tomu věnoval své síly. A to se týká naprosto všech lidí.
(http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie) 

 

 

 

.............................................................................

Pravidelný pořad bohoslužeb a oznámení naleznete zde

 

Pořad velikonočních bohoslužeb 2016

Zelený čtvrtek                                18:00
Velký pátek                                     09:00 - Křížová cesta
                                                          18:00 - obřady Velkého pátku
Bílá sobota                                      08:00 - 16:00 bdění u Božího horbu
Velikonoční vigilie                         19:00
Neděle Zmrtvýchvstání Páně     10:30

 

Z důvodů počasí se pozvání na smažení vaječiny překládá na následující neděli - na Slavnost Nejsvětější Trojice.

Novéna k Duchu svatému
Od slavnosti Nanebevstoupeníé Páně (čtvrtek 14.5.) jsme pozváni k modlitbě Novény k Duchu svatému.

Na stránkách P. Vojtěcha Kodeta, OCarm. jsou k dispozici texty k novéně  nebo můžete využít texty modliteb které jsme měli k dispozici před udílením svátostí biřmování:
novena-k-Duchu-svatemu_141113_AH.doc (64512)
novena-k-Duchu-svatemu_141113_AH.pdf (90770)
novena-k-Duchu-svatemu_141113.doc (113664)
novena-k-Duchu-svatemu_141113.pdf (160270)

Velikonoční pořad bohoslužeb

Zelený čtvrtek  -   2. 4. 2015 mše svatá         18:00 hod
Velký pátek     -   3. 4. 2015 křížová cesta     09:00 hod
                                         obřady              18:00 hod
Bílá sobota      -   4. 4. 2015 návštěva Božího hrobu
                                                od 8:00 do 16:00 hod
                                         velikonoční vigilie 19:00 hod
Neděle Zmrtvýchvstání       mše svatá          10:30 hod
Pondělí velikonoční             mše svatá          08:00 hod

Zde si můžete stáhnout plakátek
i rozpis přítomnosti jednotlivých kněží

24Hod2015_Ki_plan.pdf (40707)
24Hod2015_KI_plakat.pdf (247316)

 

Vánoční pořad bohoslužeb

20. 12. Sobota
příležitost ke svátosti smíření     17:00 – 18:00
21. 12.  4. neděle adventní
 
mše svatá                             9:00
příležitost ke svátosti smíření     16:00 – 18:00
22. 12. 
Roráty                       06:30
24. 12.  Štědrý den
mše svatá v domově pro seniory Březiny 10:00
„půlnoční“  mše svatá              22:00

25. 12.  Slavnost Narození Páně, 1. svátek vánoční
mše svatá                                    10:30
26. 12.  Svátek sv. Štěpána
mše svatá                               10:30
28. 12.  Neděle - Svátek Svaté rodiny
mše svatá                                     9:00

31. 12.  Sv. Silvestr, poslední den roku
mše svatá                              16:00
1.1.15´ Slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok
mše svatá                                     10:00

Výsledky sčítání účastníků bohoslužeb 12.10.2014
Celkový počet: 80.
Průměrný věk 48,73 let.
Počet účastníků do 60 let: 42.
Počet účastníků do 30 let: 32.
POčet účastníků do 20 let: 18.
Nejstarší účastník: 90 roků.
Nejmladší účastník: 2 roky.

Novinky

Setkání farní rady

19.06.2016 09:22
Setkání farní pastorační a ekonomické rady bude až 3. 7. 2016 v 16:00 hodin.

Fotografie Petřvaldské madony

05.06.2016 15:13
V galerii fotografií jsou nově fotky Petřvaldské madony.

Dary z postniček

09.05.2016 12:50
Z rozhodnutí farní pastorační a eknomické rady byla částka vybrána v postničkách věnována konkrétnímu člověku z Petřvaldu v sociální nouzi. Byla mu věnována částka 4643,- Kč. Za vaše dary a účast na pomoci upřímné Pán Bůh zaplať.

Výsledek tříkrálového koledování v Petřvaldu

10.02.2016 08:33
CELKEM - 47 614,00 Kč. Koledníkům i dárcům Pán Bůh odplať dobrem časným i věčným Podrobný rozpis pokladniček zde.

Tříkrálová sbírka 2016

24.01.2016 18:31
V sekci fotogalerie jsou fotky z Tříkrálové sbírky v Petřvaldě.

Návštěva Mikuláše 6.12.2015

07.12.2015 10:01
I v letošním roce nás na svůj svátek navštívil sv. Mikuláš. Fotky najdete ve fotogalerii.

Koncert duchovní hudby

05.10.2015 17:13
V neděli 4.10. 2015 jsme přivítali v našem farním kostele posluchače a profesory Lidové konzervatoře múzické školy Ostrava. Provázeni příjemným slovem Mgr. Josefa Fryščáka jsme vyposlechli skladby M.A. Charpentiera, H. Purcella, A. Vivaldi G. F. Händela, A. Dvořáka a další. Hodina poslechu se zdála být tak krátká a všichni, kdo přišli, svou spokojenost vyjádřili dlouhotrvajícím potleskem. Dalo by...

Výlet společenství manželů 12.9.2015

13.09.2015 11:50
V sobotu se naše poslečenství manželů vydalo na výlet na Hukvaldy. Prožili jsme nádhernou mši v parku s o. Vítkem a po obědě vyrazili do obory a na hrad. Fotky najdete ve fotogalerii.

Odpoledne pro děti - fotky

01.09.2015 13:12
Fotky z dětského odpoledne jsou ve fotogalerii.

Odpoledne pro děti

27.08.2015 06:55
V neděli 30. 8. 2015 v 15:00 hodin se uskuteční odpoledne pro děti na závěr prázdnin. Zároveň se uskuteční první koordinační schůzka s rodiči ohledně výuky náboženství.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>