Nemusím škemrat u Boha.
Tak co je to přímluvná modlitba?

   Mnozí z nás, kteří přijali křesťanství jako děti a byli uvedeni do všech křesťanských zvyků a povinností, jsou ve velkém nebezpečí v tom, že nikdy nepřestanou považovat modlitbu za jednu z denních povinností, ale nic víc. Tak, jako nás v dětství naučili zdravit sousedy, čistit si zuby, dávat součásti oděvu do čistírny, tak, jako jsme museli chodit do školy nebo na hodiny klavíru, které nás nebavily, tak, jako jsme museli dělat desítky dalších věcí, pokud na nás někdo dohlížel, tak nás někdo také naučil modlit se. Jenže ne všechny z těchto věcí děláme jako dospělí dále. Mnohé z toho jsme odložili, sotva jsme vyšli ze školy nebo sotva jsme se od rodičů osamostatnili. Patří mezi ně modlitba nebo ne? Mnozí váhají - ani nemají chuť se modlit, ani nemají odvahu modlitbu odložit. Dá se ale spíš říci, že ji nikdy neobjevili ...    
   Jak ale mluví o modlitbě dnešní evangelium? Jak nám ji osvětluje prvé čtení vypravující o rozhovoru Abrahama s Bohem? Především jako něco, v čem následujeme příklad a i pokyn Ježíše Krista, který dal svým dospělým učedníkům. Jako rozhovor s Bohem, kterého nazýváme Otcem. Jako rozhovor, ve kterém jde především o Boží věci v našem životě. Boží vůle se má stát, jeho království má přijít, on nás má zbavovat moci zla. Je to tedy rozhovor, který vyžaduje víru. Jen ten, kdo uvěřil v Boží dobrotu, kdo uvěřil, že Bůh chce pro nás jen a pořád dobré věci, může také s důvěrou usilovat o to, aby se Boží vůle stala. Nebude prosazovat vůli svou a nebude se bát vůle Boží jako něčeho nebezpečného.    
   Další rys modlitby pak ukazuje podobenství o neodbytném prosebníkovi. Špatně bychom ho ale pochopili, kdybychom si mysleli, že Boha je nutno unavit dlouhými prosbami, aby nakonec udělal to, co my si přejeme. Naopak. Bůh opravdu ví, co potřebujme. Ale my máme v modlitbě udržovat svůj pohled stále na Boha nasměrovaný. My sami se musíme v modlitbě ujišťovat o tom, že jsme na správné adrese, že se obracíme skutečně k tomu, kdo chce naše dobro v plnosti. A jestliže nějaká vytrvalost přináší ovoce i mezi námi hříšnými a vším možným zlem zanesenými lidmi, tím spíš přinese užitek u Boha - vždyť on je nekonečně lepší, než my! A nedá nám ani jen rybu nebo chleba, ale Ducha svatého: tedy dá nám sám sebe. A to je vyslyšení, které překonává každou lidskou naději - pokud je ovšem splněna podmínka, uvedená na začátku - pokud ovšem skutečně věříme. Pokud věříme jako křesťané, kteří vědí, že nic většího než Bůh není a že on je opravdu ochoten a schopen se nám dávat.
   Myšlenku o modlitbě, kterou bychom dnes také neměli vynechat, neobsahuje jen modlitba Páně, ale názorně ji ukazuje první čtení: Abrahamovi jde v jeho modlitbě především o druhé lidi. Prosí za hříšné lidi v Sodomě a Gomoře, hledá i ty nejmenší skulinky k naději. Nestaví se ani pyšně nad sodomské, ani se nepohoršuje nad jejich hříšností, ale staví se s nimi do jedné řady - do jedné řady těch, kdo Boží milost potřebují a takto prosí. A zde je naprosto podoben Ježíši Kristu, který se, jak říká Písmo, za nás hříšníky stále přimlouvá u Otce! Jestliže věříme, že Bůh miluje všechny lidi, jestliže máme k Bohu důvěru a čekáme od něho jen a jen dobro a jestliže - podle velkého přikázání lásky milujeme své bližní, potom se nemůžeme za ně nemodlit! Potom je modlitba za druhé, ať jsou hříšníky velkými nebo malými, modlitba za svět kolem nás, výrazem naší lásky k nim. Lásky, kterou nemůžeme vynechat. A tento projev lásky, kterým je modlitba, pročišťuje naše vztahy. Jestliže se za někoho s láskou a důvěrou modlím, potom se na něho nemohu dívat jen jako na nepřítele, potom
k němu nejsme lhostejní, potom jsme s ním spojováni - ať je ten člověk od nás daleko, nebo je nám blízko. A tímto způsobem se také mění svět k lepšímu.         
   Modlitba je královská cesta Božích dětí. Bylo by škoda, kdyby pro nás zůstala neznámou věcí, naučenou básničkou nebo povinností, které se vyhneme, jak můžeme. Dokazovali bychom tím, že o naší přináležitosti k Bohu toho zatím víme pramálo.

(P. Aleš Opatrný, http://vira.cz)         
><>><> ><>><> ><>><> ><>><> ><>><> ><>><> ><>><> ><>><> ><>><>
 

 

 

 

.............................................................................

Pravidelný pořad bohoslužeb a oznámení naleznete zde

 

Pořad velikonočních bohoslužeb 2016

Zelený čtvrtek                                18:00
Velký pátek                                     09:00 - Křížová cesta
                                                          18:00 - obřady Velkého pátku
Bílá sobota                                      08:00 - 16:00 bdění u Božího horbu
Velikonoční vigilie                         19:00
Neděle Zmrtvýchvstání Páně     10:30

 

Z důvodů počasí se pozvání na smažení vaječiny překládá na následující neděli - na Slavnost Nejsvětější Trojice.

Novéna k Duchu svatému
Od slavnosti Nanebevstoupeníé Páně (čtvrtek 14.5.) jsme pozváni k modlitbě Novény k Duchu svatému.

Na stránkách P. Vojtěcha Kodeta, OCarm. jsou k dispozici texty k novéně  nebo můžete využít texty modliteb které jsme měli k dispozici před udílením svátostí biřmování:
novena-k-Duchu-svatemu_141113_AH.doc (64512)
novena-k-Duchu-svatemu_141113_AH.pdf (90770)
novena-k-Duchu-svatemu_141113.doc (113664)
novena-k-Duchu-svatemu_141113.pdf (160270)

Velikonoční pořad bohoslužeb

Zelený čtvrtek  -   2. 4. 2015 mše svatá         18:00 hod
Velký pátek     -   3. 4. 2015 křížová cesta     09:00 hod
                                         obřady              18:00 hod
Bílá sobota      -   4. 4. 2015 návštěva Božího hrobu
                                                od 8:00 do 16:00 hod
                                         velikonoční vigilie 19:00 hod
Neděle Zmrtvýchvstání       mše svatá          10:30 hod
Pondělí velikonoční             mše svatá          08:00 hod

Zde si můžete stáhnout plakátek
i rozpis přítomnosti jednotlivých kněží

24Hod2015_Ki_plan.pdf (40707)
24Hod2015_KI_plakat.pdf (247316)

 

Vánoční pořad bohoslužeb

20. 12. Sobota
příležitost ke svátosti smíření     17:00 – 18:00
21. 12.  4. neděle adventní
 
mše svatá                             9:00
příležitost ke svátosti smíření     16:00 – 18:00
22. 12. 
Roráty                       06:30
24. 12.  Štědrý den
mše svatá v domově pro seniory Březiny 10:00
„půlnoční“  mše svatá              22:00

25. 12.  Slavnost Narození Páně, 1. svátek vánoční
mše svatá                                    10:30
26. 12.  Svátek sv. Štěpána
mše svatá                               10:30
28. 12.  Neděle - Svátek Svaté rodiny
mše svatá                                     9:00

31. 12.  Sv. Silvestr, poslední den roku
mše svatá                              16:00
1.1.15´ Slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok
mše svatá                                     10:00

Výsledky sčítání účastníků bohoslužeb 12.10.2014
Celkový počet: 80.
Průměrný věk 48,73 let.
Počet účastníků do 60 let: 42.
Počet účastníků do 30 let: 32.
POčet účastníků do 20 let: 18.
Nejstarší účastník: 90 roků.
Nejmladší účastník: 2 roky.

Novinky

Setkání farní rady

19.06.2016 09:22
Setkání farní pastorační a ekonomické rady bude až 3. 7. 2016 v 16:00 hodin.

Fotografie Petřvaldské madony

05.06.2016 15:13
V galerii fotografií jsou nově fotky Petřvaldské madony.

Dary z postniček

09.05.2016 12:50
Z rozhodnutí farní pastorační a eknomické rady byla částka vybrána v postničkách věnována konkrétnímu člověku z Petřvaldu v sociální nouzi. Byla mu věnována částka 4643,- Kč. Za vaše dary a účast na pomoci upřímné Pán Bůh zaplať.

Výsledek tříkrálového koledování v Petřvaldu

10.02.2016 08:33
CELKEM - 47 614,00 Kč. Koledníkům i dárcům Pán Bůh odplať dobrem časným i věčným Podrobný rozpis pokladniček zde.

Tříkrálová sbírka 2016

24.01.2016 18:31
V sekci fotogalerie jsou fotky z Tříkrálové sbírky v Petřvaldě.

Návštěva Mikuláše 6.12.2015

07.12.2015 10:01
I v letošním roce nás na svůj svátek navštívil sv. Mikuláš. Fotky najdete ve fotogalerii.

Koncert duchovní hudby

05.10.2015 17:13
V neděli 4.10. 2015 jsme přivítali v našem farním kostele posluchače a profesory Lidové konzervatoře múzické školy Ostrava. Provázeni příjemným slovem Mgr. Josefa Fryščáka jsme vyposlechli skladby M.A. Charpentiera, H. Purcella, A. Vivaldi G. F. Händela, A. Dvořáka a další. Hodina poslechu se zdála být tak krátká a všichni, kdo přišli, svou spokojenost vyjádřili dlouhotrvajícím potleskem. Dalo by...

Výlet společenství manželů 12.9.2015

13.09.2015 11:50
V sobotu se naše poslečenství manželů vydalo na výlet na Hukvaldy. Prožili jsme nádhernou mši v parku s o. Vítkem a po obědě vyrazili do obory a na hrad. Fotky najdete ve fotogalerii.

Odpoledne pro děti - fotky

01.09.2015 13:12
Fotky z dětského odpoledne jsou ve fotogalerii.

Odpoledne pro děti

27.08.2015 06:55
V neděli 30. 8. 2015 v 15:00 hodin se uskuteční odpoledne pro děti na závěr prázdnin. Zároveň se uskuteční první koordinační schůzka s rodiči ohledně výuky náboženství.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>