Bez iluzí – cesta kříže vede k Bohu    
   My lidé máme báječnou schopnost převrátit ledasco vzhůru nohama, nepřijímat to, co je nám nabízeno a naopak chtít to, co nám není dáváno. Znovu a znovu se v pohledu na křesťanství objevuje staré nedorozumění: je chápáno nebo považováno jako cesta pro ty, kdo se chtějí všemu nepříjemnému v životě vyhnout, je považováno za lacinou cestu útěchy nebo iluze, na které se člověk snaží vyhnout jakémukoliv trápení. Toto nedorozumění není jen u lidí venku, jen u těch, kdo víru nežijí. Vyskytuje se i u křesťanů, kteří hledají nebo se snaží mít různé recepty na zaručeně úspěšné vyřešení a odstranění všech možných těžkostí. Bývají však zklamáni, ale to je druhá věc. Chceme-li poznávat správně, pak je třeba odložit vlastní přání a s otevřeným srdcem se zadívat do evangelia.    
   Když dnes čteme, že se Ježíš pevně rozhodl jít do Jeruzaléma, pak je třeba pod tím vidět, že se pevně rozhodl jít vstříc své smrti nebo jinak: k vrcholnému utkání se zlem, které se mělo (jako u řady proroků před ním) v Jeruzalémě naplnit. Toto rozhodnutí ovlivňuje jeho další cestu. Ale není to rozhodnutí, které vede k rezignaci: hned sem klade evangelista slova o následování: najdou se ti, kteří chtějí za Ježíšem, jsou jiní, které Ježíš sám vyzývá. Pro jedny i pro druhé však neexistuje cesta iluzí, ale cesta, která vede za Ježíšem. Je to cesta, na které nemá místo odplata, ale touha zachránit lidi. Je to cesta nejistoty a nezajištěnosti, větší nezajištěnosti, než jakou prožívají divoká zvířata. Ale je to cesta, na kterou se musí vykročit hned, protože je to cesta zvěstování Božího království. Kvůli tomu je třeba vše odložit, rodinné svazky, slušnost, zvyky, denní práce - věci samy o sobě dobré a samozřejmé - musí ustoupit z cesty. 
   Je samozřejmé, že evangelista neuvádí slova o následování jen jako historickou vzpomínku. Jsou to slova, která má slyšet každý, kdo čte evangelium. A staví křesťanství do světla, které mnozí neznají a další ani znát nechtějí. Cesta za Ježíšem je cestou, na které není člověk kříže ušetřen. Je to naopak cesta nezajištěnosti, cesta utkávání se zlem, na niž se člověk může vydat, protože právě jako křesťan může kříž přijmout. Nemusí se mu ani zbaběle ani nečestně vyhýbat. Nemusí se děsit jeho úplné nesmyslnosti: protože každé nesení kříže může být cestou, kterou se jde za Ježíšem, tedy cestou, která má smysl a která má své vyústění v Bohu. Nejde ovšem o cestu poraženectví nebo zvráceného zalíbení v utrpení. Ježíš nešel do Jeruzaléma proto, že by toužil po utrpení jako takovém. Jeho cesta byla vedena věrností k Otci a touhou lidi ne zahubit, ale zachránit. Tedy vůle obětovat, snaha prospět lidem ve skutečných hodnotách, ochota dávat ze svého, ze sebe - to jsou všechno motivy, které by měly vést křesťana životem. Tuto cestu může člověk jít jako křesťan s plnou odvahou i s tou nejkrajnější obětavostí, na které ztrácí i sám sebe. Ne ve jménu jakési nejasné budoucnosti nebo ve jménu jakéhosi mlhavého ideálu, ale ve jménu konkrétního vztahu lásky k Bohu a k lidem. Když by bylo možné nějak zařídit, abychom toto podstatné z evangelia vzali na vědomí a pochopili všichni ti, co do kostelů chodíme, co se za křesťany považujeme, nejeden z nás by asi odešel se slovy, že tohle přece nehledal.        
   Ale byli by naopak jiní, kteří by přišli ...
(P. Aleš Opatrný, http://vira.cz)           
><>><> ><>><> ><>><> ><>><> ><>><>
   „Já bych mu dal…“, říkáme často při sledování zpráv, když vidíme korumpující politiky nebo obyčejné sobce. A možná bychom jim opravdu „dali“, kdybychom k tomu měli příležitost. Jaký je ale Boží pohled na člověka a jeho jednání? Učedníci zažijí odmítnutí svého mistra. Jejich srdce je plné touhy po pomstě těm, kteří takovou věc udělali. Ale Ježíš vidí skutečnost mnohem hlouběji. I Samařané jsou Boží děti. On nepřišel zničit každého, kdo odmítá. On přišel nabídnout spásu každému, kdo se pro Boha rozhodne. A co ti ostatní? Bůh nechává otevřené dveře a dává prostor k obrácení. S tím se ale objevuje jiná otázka: Dokážou následovníci Krista přijmout tento Boží postoj?
(www.vira.cz)

 

 

.............................................................................

Pravidelný pořad bohoslužeb a oznámení naleznete zde

 

Pořad velikonočních bohoslužeb 2016

Zelený čtvrtek                                18:00
Velký pátek                                     09:00 - Křížová cesta
                                                          18:00 - obřady Velkého pátku
Bílá sobota                                      08:00 - 16:00 bdění u Božího horbu
Velikonoční vigilie                         19:00
Neděle Zmrtvýchvstání Páně     10:30

 

Z důvodů počasí se pozvání na smažení vaječiny překládá na následující neděli - na Slavnost Nejsvětější Trojice.

Novéna k Duchu svatému
Od slavnosti Nanebevstoupeníé Páně (čtvrtek 14.5.) jsme pozváni k modlitbě Novény k Duchu svatému.

Na stránkách P. Vojtěcha Kodeta, OCarm. jsou k dispozici texty k novéně  nebo můžete využít texty modliteb které jsme měli k dispozici před udílením svátostí biřmování:
novena-k-Duchu-svatemu_141113_AH.doc (64512)
novena-k-Duchu-svatemu_141113_AH.pdf (90770)
novena-k-Duchu-svatemu_141113.doc (113664)
novena-k-Duchu-svatemu_141113.pdf (160270)

Velikonoční pořad bohoslužeb

Zelený čtvrtek  -   2. 4. 2015 mše svatá         18:00 hod
Velký pátek     -   3. 4. 2015 křížová cesta     09:00 hod
                                         obřady              18:00 hod
Bílá sobota      -   4. 4. 2015 návštěva Božího hrobu
                                                od 8:00 do 16:00 hod
                                         velikonoční vigilie 19:00 hod
Neděle Zmrtvýchvstání       mše svatá          10:30 hod
Pondělí velikonoční             mše svatá          08:00 hod

Zde si můžete stáhnout plakátek
i rozpis přítomnosti jednotlivých kněží

24Hod2015_Ki_plan.pdf (40707)
24Hod2015_KI_plakat.pdf (247316)

 

Vánoční pořad bohoslužeb

20. 12. Sobota
příležitost ke svátosti smíření     17:00 – 18:00
21. 12.  4. neděle adventní
 
mše svatá                             9:00
příležitost ke svátosti smíření     16:00 – 18:00
22. 12. 
Roráty                       06:30
24. 12.  Štědrý den
mše svatá v domově pro seniory Březiny 10:00
„půlnoční“  mše svatá              22:00

25. 12.  Slavnost Narození Páně, 1. svátek vánoční
mše svatá                                    10:30
26. 12.  Svátek sv. Štěpána
mše svatá                               10:30
28. 12.  Neděle - Svátek Svaté rodiny
mše svatá                                     9:00

31. 12.  Sv. Silvestr, poslední den roku
mše svatá                              16:00
1.1.15´ Slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok
mše svatá                                     10:00

Výsledky sčítání účastníků bohoslužeb 12.10.2014
Celkový počet: 80.
Průměrný věk 48,73 let.
Počet účastníků do 60 let: 42.
Počet účastníků do 30 let: 32.
POčet účastníků do 20 let: 18.
Nejstarší účastník: 90 roků.
Nejmladší účastník: 2 roky.

Novinky

Setkání farní rady

19.06.2016 09:22
Setkání farní pastorační a ekonomické rady bude až 3. 7. 2016 v 16:00 hodin.

Fotografie Petřvaldské madony

05.06.2016 15:13
V galerii fotografií jsou nově fotky Petřvaldské madony.

Dary z postniček

09.05.2016 12:50
Z rozhodnutí farní pastorační a eknomické rady byla částka vybrána v postničkách věnována konkrétnímu člověku z Petřvaldu v sociální nouzi. Byla mu věnována částka 4643,- Kč. Za vaše dary a účast na pomoci upřímné Pán Bůh zaplať.

Výsledek tříkrálového koledování v Petřvaldu

10.02.2016 08:33
CELKEM - 47 614,00 Kč. Koledníkům i dárcům Pán Bůh odplať dobrem časným i věčným Podrobný rozpis pokladniček zde.

Tříkrálová sbírka 2016

24.01.2016 18:31
V sekci fotogalerie jsou fotky z Tříkrálové sbírky v Petřvaldě.

Návštěva Mikuláše 6.12.2015

07.12.2015 10:01
I v letošním roce nás na svůj svátek navštívil sv. Mikuláš. Fotky najdete ve fotogalerii.

Koncert duchovní hudby

05.10.2015 17:13
V neděli 4.10. 2015 jsme přivítali v našem farním kostele posluchače a profesory Lidové konzervatoře múzické školy Ostrava. Provázeni příjemným slovem Mgr. Josefa Fryščáka jsme vyposlechli skladby M.A. Charpentiera, H. Purcella, A. Vivaldi G. F. Händela, A. Dvořáka a další. Hodina poslechu se zdála být tak krátká a všichni, kdo přišli, svou spokojenost vyjádřili dlouhotrvajícím potleskem. Dalo by...

Výlet společenství manželů 12.9.2015

13.09.2015 11:50
V sobotu se naše poslečenství manželů vydalo na výlet na Hukvaldy. Prožili jsme nádhernou mši v parku s o. Vítkem a po obědě vyrazili do obory a na hrad. Fotky najdete ve fotogalerii.

Odpoledne pro děti - fotky

01.09.2015 13:12
Fotky z dětského odpoledne jsou ve fotogalerii.

Odpoledne pro děti

27.08.2015 06:55
V neděli 30. 8. 2015 v 15:00 hodin se uskuteční odpoledne pro děti na závěr prázdnin. Zároveň se uskuteční první koordinační schůzka s rodiči ohledně výuky náboženství.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>