Archiv článků

Zamyšlení na 14. týden v mezidobí

15.07.2012 07:35
Neznámý známý. Takový byl Ježíš pro mnohé současníky, jak nám potvrdilo i vystoupení v nazaretské synagóze. Kristus se ve svém domově sice setkal s údivem (který je předstupněm otevřenosti víry), ale bohužel s údivem nevěřícím: „Jeho příbuzní přece žijí mezi námi? Není to ten tesař?“ Jako...

Zamyšlení na 13. týden v mezidobí

08.07.2012 07:55
Talitha kum Dopouští-li Stvořitel smrt, tak jen proto, že v Kristu ji proměnil v cestu Vzkříšení. Nechá-li duši zdánlivě na pospas podsvětí, pak jen proto, aby se jí mohl o to víc dát poznat jako Spasitel. Nezabrání-li smrti, aby ještě mladého člověka vytrhla ze života, pak proto, aby mu...

Zamyšlení na 12. týden v mezidobí

01.07.2012 08:32
On musí růst, já však se musím menšit.“ Jan Křtitel jakoby stál na rozhraní dvou zákonů – Starého a Nového. Že Jan tvoří jakýsi předěl, to dosvědčuje sám Pán Ježíš slovy: Proroci a Zákon až do Jana Křtitele. Jan je představitelem toho, co je staré, a hlasatelem toho, co je nové. Jako...

Zamyšlení na 11. týden v mezidobí

25.06.2012 20:08
„Ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak“ (Mk 4,27). A dále také: „Je jako hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší, než všecka semena na zemi“ (Mk 4,31). Velmi se mi zalíbil proces, kdy něco malého, nepatrného, bezvýznamného samo o sobě, bez vnějšího...

Zamyšlení na 10.týden v mezidobí

20.06.2012 10:08
„Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“  (Gn 3,10)   Věřím, že všichni víme, co je to hřích. Jen pro úplnost si dovolím nabídnout definici z Katechismu katolické církve: „Hřích je provinění proti rozumu, pravdě a správnému svědomí; je...

Zamyšlení na 9. týden v mezidobí

10.06.2012 10:40
Tak Otec miloval svět, že dal svého Syna. Tak Otec miloval svět, že dal svého Ducha. Tak Otec miloval svět, že dal sebe sama - v Synu a v Duchu. Velikonoce jsou svátkem překypující Otcovy lásky, lásky tak veliké, že dává za nás svého jediného Syna. Takovou hodnotu měl každý z nás v očích...

Týden po Slavnosti Seslání Ducha Svatého

03.06.2012 20:38
„Nikdo nemůže říct, Ježíš je Pán, leč v Duchu...
Záznamy: 221 - 227 ze 227
<< 19 | 20 | 21 | 22 | 23