Archiv článků

Zamyšlení na 17. týden v mezidobí

05.08.2012 10:59
ám málo – mám dostatek Ještě že Ježíš nežije dnes mezi námi! Lépe řečeno - on žije, ale… my neslyšíme jeho hlas tak zřetelně jako apoštolové. On sice mluví (a žije) i dnes, ale my se můžeme před ním schovat snadněji než apoštolové, snadněji si můžeme zacpat uši a neslyšet jeho hlas: „Kde...

Zamyšlení na 16. týden v mezidobí

29.07.2012 10:25
Odpočinek a Slovo Opět vidíme Ježíše velmi silně lidského - vždyť jak obyčejně zní „pojďte stranou si odpočinout“, „bylo mu jich líto“! Je možná nezvyklé, že Ježíš takhle hovoří. Takové obyčejné věty, které by mohly pocházet od jakéhokoli člověka. A přece tato slova nejsou tak banální, jak...

Zamyšlení na 15. týden v mezidobí

22.07.2012 10:34
Milost předchází zákon. Upadneme do ponurého křesťanství lopocení a zákonického skutkaření? Pokud je tomu tak, jsme většími ubožáky než příslušníci jiných náboženství, protože jsme vázáni mnohem přísnějším zákonem než kdokoliv jiný! Avšak nepřišel snad Kristus "zdokonalit zákon"? Není snad...

Zamyšlení na 14. týden v mezidobí

15.07.2012 07:35
Neznámý známý. Takový byl Ježíš pro mnohé současníky, jak nám potvrdilo i vystoupení v nazaretské synagóze. Kristus se ve svém domově sice setkal s údivem (který je předstupněm otevřenosti víry), ale bohužel s údivem nevěřícím: „Jeho příbuzní přece žijí mezi námi? Není to ten tesař?“ Jako...

Zamyšlení na 13. týden v mezidobí

08.07.2012 07:55
Talitha kum Dopouští-li Stvořitel smrt, tak jen proto, že v Kristu ji proměnil v cestu Vzkříšení. Nechá-li duši zdánlivě na pospas podsvětí, pak jen proto, aby se jí mohl o to víc dát poznat jako Spasitel. Nezabrání-li smrti, aby ještě mladého člověka vytrhla ze života, pak proto, aby mu...

Zamyšlení na 12. týden v mezidobí

01.07.2012 08:32
On musí růst, já však se musím menšit.“ Jan Křtitel jakoby stál na rozhraní dvou zákonů – Starého a Nového. Že Jan tvoří jakýsi předěl, to dosvědčuje sám Pán Ježíš slovy: Proroci a Zákon až do Jana Křtitele. Jan je představitelem toho, co je staré, a hlasatelem toho, co je nové. Jako...

Zamyšlení na 11. týden v mezidobí

25.06.2012 20:08
„Ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak“ (Mk 4,27). A dále také: „Je jako hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší, než všecka semena na zemi“ (Mk 4,31). Velmi se mi zalíbil proces, kdy něco malého, nepatrného, bezvýznamného samo o sobě, bez vnějšího...

Zamyšlení na 10.týden v mezidobí

20.06.2012 10:08
„Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“  (Gn 3,10)   Věřím, že všichni víme, co je to hřích. Jen pro úplnost si dovolím nabídnout definici z Katechismu katolické církve: „Hřích je provinění proti rozumu, pravdě a správnému svědomí; je...

Zamyšlení na 9. týden v mezidobí

10.06.2012 10:40
Tak Otec miloval svět, že dal svého Syna. Tak Otec miloval svět, že dal svého Ducha. Tak Otec miloval svět, že dal sebe sama - v Synu a v Duchu. Velikonoce jsou svátkem překypující Otcovy lásky, lásky tak veliké, že dává za nás svého jediného Syna. Takovou hodnotu měl každý z nás v očích...

Týden po Slavnosti Seslání Ducha Svatého

03.06.2012 20:38
„Nikdo nemůže říct, Ježíš je Pán, leč v Duchu...
Záznamy: 221 - 230 ze 230
<< 19 | 20 | 21 | 22 | 23