Farní pastorační a ekonomická rada

Nejbližší setkání je 3.7. 2016 v 16:00

Ze setkání farní pastorační a ekonomické rady 17.1.2016
Poděkování za Tříkrálovou sbírku - Petřvald by potřeboval více skupinek, letos chodlo 8 kolednických skupinek.
Poděkování za pouť k Bráně milosrdenství v katedrále.
v neděli 31.1. - ohlásit, že lidé mohou přinést kočičky z loňské Květné neděle do kostela, aby se tradičním způsobem mohl připravit popel na Popeleční středu.
Ve středu 3.2. - úklid Betléma a stromků - spojený s úklidem kostela
Průběh postní doby:
Křížové cesty v pátky přede mší svatou v 17:30
Křížové cesty v neděli po mši svaté (podle počasí v kostele nebo kolem kaplí)
Z pátku 3.3. na sobotu 4.3.  - 24 hodin pro Pána
Diecézní setkání mládeže s biskupem - 12.3. v Českém Těšíně.
13.3. - na 5. neděli postní - křížová cesta s dětmi
materiály nachystat již na 6.3. do náboženství!
13.3. - sbírka na podporu účasti mládeže v Krakově - setkání s papežem
13.3. oznámit sbírku na velikonoční výzdobu - ta bude 20.3.
22.3. a 23.3. - úklid kostela  před Velikonocemi
Pořad bohoslužeb:
Zelený čtvrtek     18:00 mše svatá na památku Poslední večeře
Velký pátek           9:00 křížová cesta
                         18:00 velkopáteční obřady
Bílá sobota            8:00 - 16:00 bdění u Božího hrobu
Velikonoční vigilie  19:00 - obřady
Neděle Vzkříšení   10:30 mše svatá
Pondělí velikonoční 8:00 mše svatá

Topení do prvních čtyř lavic - projednat s Markem Miklošem
Vyřešit světlo na vypínač v chodbičce před záchodem
Zakoupit mikrofon an obětní stůl a k sedes
Peníze z grantu rozdělit pro dětský den (1000,-) a herní klub (3000,-)
Filmový klub - ve spolupráci s Tomášem Gořulou.


Na diecézní pouť do Říma - přihlásit se co nejdříve nejpozději do konce března.

 

Ze setkání farní pastorační a ekonomické rady 25.10.2015:
V neděli 22.11. o slavnosti Ježíše Krista Krále bude posunutá nedělní bohoslužba na 7:30, abychom měli příležitost zúčastnit se slavnostního otevření katedrály.
V neděli 22.11. v 17:00 hodin bude v našem kostele divadelní představení Zasněžený příběh. Výtěžek bude věnovaán na opravu kostela.
V sobotu 28.11. - možnost výroby adventních věnců od 13:30, od 16:30 žehnání adventních věncův kostele.
Roráty budou v době adventní jako v minulých letech, tj. pondělí, středa, pátek v 6:30 hodin.
pečení perníčků na vánoční výzodbu do kostela - oslovíme paní Ivanu Polákovou a paní Pavlu Chládkovou
Pořad vánočních bohoslužeb:
24.12. "půlnoční"      v 22:00 hod,
25.12. Boží narození v 9:00 hod,
26.12. sv. Štěpán    v 9:00 hod,
27.12. sv. Rodina     v 9:00 hod,
27.12. jesličková pobožnost v 15:00 hod
1.1.16 Nový rok       v 10:00 hod.

Tříkrálová sbírka bude především 2.1. (s možností jít koledovat i 9.1.)
Skupinky koledníků sestavit už na příští farní radu (6.12.)
Novoroční koncert v neděli 3.1. v 15:00 hod.

Zavést možnost trvale přispívat na sociální aktivity - pokladnička typu "chléb chudých".

Dostali jsme dar od P. Martina Pastrňáka na opravu kostela ve výši 40 000 Kč. Upřímné díky a Pán Bůh zaplať.
Stále se ještě vyřizuje povolení k umístění žumpy ke kostelu a napojení WC.


 

K 13. 9. 2015 byla zvolena a jmenována farní pastorační a ekonomická rada
Jejími členy jsou:

Pastorační rada
Tomáš  Skýba
Evžen Podstawka
Ivana Hánová
Ivana Matušů
Markéta Durčáková
Petra Bierská
Alena Boháčová
   
Ekonomická rada
Jana Andilová
Tomáš Gořula
Irena Šturchová