Připojte se k Apoštolátu modlitby.

Lámaný a darovaný chléb

Pokaždé když slavíme Eucharistii, prostřednictém této svátosti, tolik střízlivé a tolik slavnostní zároveň, zakoušíme Novou smlouvu, která v plnosti uskutečňuje společenství mezi Bohem a námi. A jako ti, kdo mají na této smlouvě účast, navzdory své malosti a ubohosti, spolupracujeme na budování dějin podle plánu, jaký chce Bůh. Proto každá eucharistická slavnost představuje veřejný kult prokazovaný Bohu, ale zároveň odkazuje k životu a ke konkrétním událostem naší existence. Když se sytíme Kristovým Tělem a Krví, připodobňujeme se Jemu, přijímáme v sobě Jeho lásku, nikoliv však proto, abychom ji žárlivě drželi pro sebe, nýbrž abychom ji sdíleli s ostatními. Toto je eucharistická logika vepsaná do Eucharistie. V ní totiž kontemplujeme Ježíše, lámaný a darovaný chléb, krev prolitou pro naši spásu. Je to přítomnost, jež v nás jako oheň spaluje sobecké postoje, očišťuje nás od sklonu dávat pouze tehdy, když jsme sami dostali, a rozněcuje touhu stávat se, ve spojení s Ježíšem, lámaným chlebem a krví prolitou pro bratry.

(papež František, 3. 6. 2018,
zdroj: www.radiovatana.cz
)

 

Novinky

7. den novény ke Čtrnácti pražským mučedníkům

10.10.2012 16:23
Odpouštění - součást mučednictví V sedmém dnu novény je nám nabídnuta úvaha o odpouštění. Modlitbou si můžem vyprošovat sílu k tomuto hrdinskému skutku lásky. https://paulinky.cz/clanky/Odpousteni-soucast-mucednictvi.html

6. den novény ke Čtrnácti pražským mučedníkům

09.10.2012 14:49
Duch služby Dnes se zamysleme nad tématem služby a osobami dvou z mučedníků, které nám představí texty novény. Modleme se.... https://paulinky.cz/clanky/Duch-sluzby.html

5. den novény ke Čtrnácti pražským mučedníkům

08.10.2012 16:30
Eucharistie Pátý den novény se společně soustředíme na tajemství Eucharistie, texty najdete zde: https://paulinky.cz/clanky/Eucharistie.html

4. den novény ke Čtrnácti pražským mučedníkům

08.10.2012 00:54
Mučednictví jako odraz víry Další den modliteb můžeme prožít s texty uveřejněnými na webu paulinky.cz https://www.paulinky.cz/clanky/Mucednictvi-jako-odraz-viry.html

3. den novény ke Čtrnácti mučedníkům pražským

06.10.2012 14:07
Poddajnost Třetí den novény na webu paulinky.cz https://paulinky.cz/clanky/Poddajnost.html Přijměte pozvání ke společné modlitbě!

2. den novény ke Čtrnácti pražským mučedníkům

06.10.2012 07:24
Misie komunity Na webové stránce paulinky.cz a modlete se s námi... https://paulinky.cz/clanky/Misie-komunity.html

1. den novény ke Čtrnácti pražským mučedníkům

04.10.2012 11:10
Riziko povolání a zasvěcení Na webu paulinky.cz najdete texty 1. dne novény: https://issuu.com/paulinkypraha/docs/novena_k_blahoreceni_na_web/10   Modleme se společně...

Výuka náboženství

12.08.2012 18:49
Prosím rodiče dětí, které byly pokřtěny, aby využili možnosti, jak poskytnout svým dětem základní vzdělání a poznání ve víře. Přihlášky do náboženství jsou k dispozici u vyučujících, v kostele nebo si je můžete stáhnout a vytisknout z  těchto webových stránek. Přihlášky je...
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11