Ministranti

Mezi ministranty naší farnosti najdete:
Jirku a Františka Hánovy,
Jirku a Radima Bierské,
Rosťu a Bolka Moudré (někdy i statínkem Vladimírem)
Martina Golasovského
Martina a Davida Svěchovy.

Děkuji jim za jejich službu a doufám, že se i další kluci připojí... protože:
ministrantů není nikdy dost!

A snažíme se sloužit k Boží chvále...

P. Vít Zatloukal
 

Kdo ministruje v Petřvaldě?
Mezi "matadory" ministrantské služby patří pravidelně Martin Golasovský, občas se objeví Martin Sebera.
Jirka Hána, Radim Bierski a Jirka Bierski jsou opory ministrantského týmu. Nesmím zapomenout na Adama Karkošku, který je z nich nejstarší, a už tři roky ministruje.
František Hána je benjamínek ministrantů v Petřvaldě. Ale je šikovnýýýýý!

Martin Svěch se zapojuje do ministrantské služby většinou přes týden. V neděli bývá s ostatními z rodiny často v Havířově. Jeho brácha David spolu s ním.
Chci vám, kluci ušatí, poděkavat za vaši službu u oltáře i za vaše snahu... Mám z vás radost já, ostatní farníci, ale také Ježíš, kterému prokazujeme úctu při mši svaté a který vaši službu přijímá jako projev lásky.
Díky. A doufám, že v ministrantské službě i v životě se budeme stále zdokonalovat.
o. Vítek

Mini-schůzka proběhla dnes po mši svaté a po křtu.
Kromě opakujícího se nácviku průvodůa postojů při mši svaté jsem se potoma na faře kratičce věnovali liturgickému roku -
jsou tyto liturgické doby:
Advent - od 1. neděle adventní do Štědrého dne
Doba vánoční - od Slavnosti Narození Páně do Křtu Páně
Liturgické meziodobí I. - Od pondělí po Křtu Páně (pondělí 1. týdne v mezidobí) do úterý před Popeleční středou
Doba postní, Půst - od Popeleční středy do čtvrtka Svatého týdne

Velikonoční triduum (od Velkého pátku do neděle Vzkříšení, někdy se uvádí od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty)
a Doba velikonoční - od neděle Vzkříšení do slavnosti Seslání Ducha svatého

Liturgické mezidobí II. - od pondělí po Seslání Ducha svatého do soboty před 1. nedělí adventní

Opakování liturgických barev.
Potom si šli kluci zahrát pingpong

Další mini-schůzka bude v neděli 25. 11. po mši svaté

Mini-schůzku jsme prožili po mši svaté 14. října.
Učili jsme se průvodu se svícemi a jak se správně pohybovat v presbytáři.
Jako úkol dostali ministranti zjistit si něco (na internetu) o patornech ministrantů:
sv. Tarsicius
sv. Dominik Savio

Další mini-schůzka bude v neděli 28. října po mši svaté.
 

Ministranti

Mini-schůzka bude v sobotu 6. října 2012 v 08:30.
Potom bude slavnostní bohoslužba - poděkování za 100 let života pana M. Ožany.