2. den novény ke Čtrnácti pražským mučedníkům

06.10.2012 07:24

Misie komunity

Na webové stránce paulinky.cz a modlete se s námi...
https://paulinky.cz/clanky/Misie-komunity.html