4. den novény ke Čtrnácti pražským mučedníkům

08.10.2012 00:54

Mučednictví jako odraz víry
Další den modliteb můžeme prožít
s texty uveřejněnými na webu paulinky.cz
https://www.paulinky.cz/clanky/Mucednictvi-jako-odraz-viry.html