9. den novény ke Čtrnácti mučedníkům pražským

12.10.2012 08:05

Trvalost světců v čase
Zatímco my žijeme v horizontu času, světci nám ukazují na obzor věčnosti.
A doprovázejí nás přímluvou....

https://paulinky.cz/clanky/Trvalost-vlivu-svetcu-v-case.html