BRIGÁDA

05.05.2013 20:10

V sobotu 11. května po mši svaté bude brigáda na faře a farní zahradě. Přijďte, prosím pomoci s jarními pracemi. Předem velké díky a upřímné: Pán Bůh zaplať.