Dary z postniček

09.05.2016 12:50

Z rozhodnutí farní pastorační a eknomické rady byla částka vybrána v postničkách věnována konkrétnímu člověku z Petřvaldu v sociální nouzi.
Byla mu věnována částka 4643,- Kč.
Za vaše dary a účast na pomoci upřímné Pán Bůh zaplať.