Díky za brigádu

07.10.2013 07:20

V sobotu se uskutečnila brigáda na farní zahradě. Velké díky patří paní Šturchové, paní Urbančíkové a paní Hánové, které pomohly s vyplením chodníků a pohrabaním listí ořešáku.
Zvlášť chci poděkovat panu Marku Miklošovi s nímž jsme pokáceli borovici a napadenou  přerostlou tůji.
Další brigáda bude, dá-li Bůh v sobotu 19.10.