Koncert duchovní hudby

05.10.2015 17:13

V neděli 4.10. 2015 jsme přivítali v našem farním kostele posluchače a profesory Lidové konzervatoře múzické školy Ostrava.
Provázeni příjemným slovem Mgr. Josefa Fryščáka jsme vyposlechli skladby M.A. Charpentiera, H. Purcella, A. Vivaldi G. F. Händela, A. Dvořáka a další.
Hodina poslechu se zdála být tak krátká a všichni, kdo přišli, svou spokojenost vyjádřili dlouhotrvajícím potleskem.
Dalo by se říci: vy, kdo jste nepřišli, přišli jste o mnoho. Ale nebojte, již nyní jsme předběženě domluveni, že tento koncert nebyl poslední.
Díky všem umělcům a díky všem kdo jste přišli.
Na opravu kostela se při tomto benefičním koncertě vybralo 3200,- Kč.
Upřímně vyprošuji, aby vám všem Bůh odplatil dobrem časným i věčným.
P. Vít Zatloukal
Několik fotografií z koncertu je možno shlédnout ve fotogalerii.