Křížová cesta

05.03.2014 08:04

V pátek přede mší svatou (od 17:15) a v neděli po mši svaté (od 10:00) jste pozváni k modlitbě křížové cesty.
V neděli se budeme modlit křížovou cestu venku u kaplí, pokud to dovolí počasí.