Modlitba za dobrou volbu nového papeže

17.02.2013 09:17

Bože, věčný Pastýři,
ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev:
vyslyš naše prosby
a dej, ať se naším novým papežem stane ten,
kdo se ti líbí svatostí života
a bude se o tvůj lid starat
s apoštolskou horlivostí a láskou.
Pošli nám takového pastýře,
který zná své ovce a dává za ně svůj život.
Bože, dej dary svého Ducha všem kardinálům,
aby je vedla láska ke tvé církvi a věrnost evangeliu.
Ať upřímně hledají tvou vůli
a stanou se tvým nástrojem pro dobro Božího lidu.
Skrze Krista, našeho Pána.
Maria, Matko církve, oroduj za nás. Amen.