Nedělní sbírka na opravu kostela

26.04.2018 15:27

Nedělní sbírka ze dne 22.4. činila 10 294,- Kč. Všem štědrým dárcům Bůh odplať dobrem časným i věčným.