Oprava kostela

11.05.2013 17:59

Z důvodů nutné výměny bednění pod krytinou se zvedl rozpočet  oprav střech na presbytáři a na kaplích na 390 tis. Kč. Pro pokrytí nákladů je potřeba zajistit 100 tis. Kč. Z této částky máme doposavad našetřeno 5 400,- Kč.