Poděkování

14.07.2013 18:25

Za celou farnost chci poděkovat všem, kteří se přičinili o krásný průběh dnešní slavnosti.
Zvláště děkuji těm, kteří  čistili kostelní lustr (všimli jste si, jak září?),
těm, kdo se postarali o úklid a květinovou výzdobu,
sboru, který zpěvem chválil Boha a nám pomohl být blíže Tajemství Eucharistie,
těm, kdo se modlí ve skrytu o požehnání pro naši farnost...

Petřvaldský odpust - slavnost sv. Jindřicha a posvěcení kostela (175 let) - byl krásnou a důstojnou oslavou Boha, našeho Otce, který nám žehná a dává nám nespočet dobrých darů na přímluvu našeho nebeského orodovníka (a jeho svaté manželky Kunhuty).

Na závěr patří dík Nadaci OKD a MKČR, s jejichž pomocí jsme mohli minulý měsíc dokončit první fázi opravy střech našeho kostela.