Poděkování

26.05.2014 08:59

Velké díky všem, kteří přispěli k průběhu noci kostelů. Zvláště učitelkám a žákům Základní umělecké školy, jmenovitě paní učitelce Matušů, paní učitelce Mencnerové a dalším... Kostel svatého Jindřicha navštívilo asi 150 lidí.