Poděkování

14.07.2014 17:44

Všem, kteří přispěli ke krásnému prožití slavnosti sv. Jindřicha, upřímně děkuji a vyprošuji jim Boží požehnání. Zvláště všem, kdo uklízeli kostel, zdobili, kdo nacvičili zpěvy. Všem upřímné Pán Bůh zaplať.