Pouť do kostela Božího Těla v Gutech

11.05.2015 09:08

V sobotu 9. května konala farnost Petřvald pouť do dřevěného kostela Božího Těla v Gutech.
Odjezd autobusu byl v 9:00 hodin ze zastávky Petřvald - likérka, nejvíce nás nastoupilo na zastávce u Penny.
V kostele Božího Těla jsme nejdříve prožili adoraci, poté v 10:30 jsme slavili poutní mši svatou.
Oběd v restauraci Řeka nás občerstvil a po cestě zpět jsme se zastavili u Rybího domu v Chotěbuzi, kde si především děti užily radovánek a trochu přírody, byť byl archeopark zavřený.
V šikmém kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné-Doly jsme se na závěr pouti pomodlili velikonoční pobnožnost - Cestu světla.
Kolem 17:00 hodiny za prvních dešťových kapek jsme přijeli zpět do Petřvaldu
<><  <><  <><    ><>  ><>  ><>