Příprava k biřmování

03.11.2013 10:47

Do 17.11. je termín rozhodnutí, zda se bude konat v naší farnosti v příštím roce biřmování.
K přijetí svátosti biřmování je vhodné, aby přistouopil katolickýý křesťan, který má víc jak 16 let.

O svátosti biřmování více v sekci "svátosti".