Příprava na biřmování

13.01.2014 11:33

Příprava na biřmování, které v naší farnosti proběhne 22. 11. 2014, bude probíhat ve skupinách nebo individuálně. Každý křesťan od 16 roku věku by měl být biřmován, bez ohledu na věk (biřmování lze přijmout i ve vyšším věku), protože se jedná o jednu ze základních (iniciačních) svátostí.
Zájemci o přijetí svátopsti biřmování ať se ozvou na faře.