Příprava na biřmování

29.04.2018 08:05

V neděli  29.4. po mši svaté - příprava na biřmování skupiny mládeže. 
Téma: Věřím v Boha Otce. Co věřím a komu důvěřuji.