Příprava na biřmování

11.05.2018 12:48

V neděli 20. 5. 2018 po mši svaté - příprava mládeže na svátost biřmování.
Téma: Věřím v Ježíše Krista - kým je Ježíš z Nazareta?