Příprava na biřmování

19.08.2018 14:48

Skupina mládeže se sejde k přípravě na biřmování v neděli 26.8.2018 po mši svaté. Téma: duchovní život - život v Duchu Svatém.