Roráty

02.12.2012 20:10

V adventu je nabídnuta možnost přijít prožít RORÁTY,
a to v pondělí, ve středu a v pátek

v 06:30 hodin, ve farním kostele.
Roráty jsou (ranní) bohoslužba, která se koná ke cti Panny Marie v době adventní.
Důraz je položen na Boží slovo a na symbol světla.

Po rorátech jsme zváni na faru na jednoduchou snídani, po ní děti musí do školy.