Setkání farní pastorační a ekonomické rady

05.03.2014 08:05

Setkání farní pastorační a ekonomické rady se bude konat v neděli 16. 3. 2014 v 16:00 hodin na faře.
Pokud byste měli podněty k projednání, sdělte je prosím některému z členů farní rady.