Setkání farní rady

17.11.2012 21:35

V neděli 25. 11. v 16:00 hodin se na faře setká farní rada.
Budem jednat především o přípravě na vánoční svátky a na Tříkrálovou sbírku...
Moc děkuji!
P. Vít