Setkání farní rady

22.04.2013 16:50

V neděli 28.4.2013 v 16:00 bude na faře setkání farní rady.
Body k jednání:
- Program na měsíc květen (májové)
- farní odpoledne (svatodušní posezení)
- Noc kostelů
- Boží Tělo
- První svaté přijímání