Setkání farní rady

13.11.2016 08:27

Farní pastorační a ekonomická rada se setká v neděli 20.11.2016 v 16:00 hodin.