Sv. Jan Bosko

10.02.2013 15:35

Předběžný program kostel sv. Josefa, Ostrava 11. února 2013
 

10.00 přivítání

10:30 mše svatá 

11.30 obnova slibů salesiánů

11:45 setkání zaměstnanců Salesiánského střediska volného času  

14.00-16.00 soutěže pro děti ve středisku,

během toho v kostele modlitby

16.30 hlavní bohoslužba přenášená TV NOE (hl. celebrant o. biskup, homilie provinciál P. Vaculík), zpívá schola z Biskupského gymnázia a Don Boska, doprovází studenti ze studentských bohoslužeb 

Pocta Donu Boskovi  - po mši akademie v kostele, při níž mladí lidé prostřednictvím plodů svého nadání a píle vzdají hold Otci a učiteli mládeže

Obnova slibů salesiánů spolupracovníků

Občerstvení, možnost fotografií u sochy Dona Boska;

20.00 nešpory a slůvko

20.30 celonoční adorace (pro zájemce možnost přespání, vlastní spacák!) 

ÚTERÝ 12. února 2013

4.30 modlitba

5.00 rozloučení

Během celého dne i noci bude příležitost:

  • přistoupit ke svátosti smíření;
  • svěřit svoje rodiny, děti, vnoučata Bohu na přímluvu Dona Boska (do koše před sochou možno vložit lísteček se jmény, prosby, fotografie dětí či rodiny, třídy, skautské družiny… vše bude přineseno při bohoslužbě);
  • odnést si citát s myšlenkou Dona Boska;
  • strávit chvíli v kostele v modlitbě s promítanými myšlenkami Dona Boska.