Tříkrálová sbírka

20.01.2014 09:56

Všem dárcům upřímné díky a přání Božího požehnání. V našem městě koledníci vysbírali do pokladniček příspěvek ve výši 37 368,- Kč. Tento je určen na podporu projektů Charity sv. Alexandra