Tříkrálové koledování

06.01.2013 17:27

V těchto dnech prošli alespoň částí Petřvaldu tříkráloví koledníci.
Díky jim a díky všem, kteří přispěli svým darem na činnost katolické Charity pro potřebné.
Sbírka z Petřvaldu poslouží skrze sociální projekty Charity sv. Alexandra