Velké díky

23.12.2012 17:32

všem , kteří přispěli jakýmkoliv způsobem,. aby náš kostel byl připravený na slavnost Narození Páně.
Ať jsou vám všem vánoční svátky zdrojem radosti a pokoje.
Požehnání ať vás provází!
P. Vít Zatloukal