Velké díky

13.01.2014 11:32

všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky, vedoucím skupinek i koledníkům.
A také těm, kdo přispěli na sociální projekty Charity