Výroba adventních věnců a vstup do adventu

25.11.2013 19:18

V sobotu 30.11.2013 bude na faře možnost vyrobit si své adventní věnce do domácností
V 16:30 bude v kostele požehnání adventních věnců.
Poté budou následovat první nešpory první neděle adventní.