Výsledek Tříkrálové sbírky v Petřvaldě

06.02.2018 08:14

Výsledná částka, kterou koledníci vybrali je 22 911,- Kč. Všem koledníkům i dárcům patří díky a přání Božího požehnání.
Přehled jednotlivých skupinek najdete zde.