Výsledek tříkrálového koledování v Petřvaldu

10.02.2016 08:33

CELKEM - 47 614,00 Kč.
Koledníkům i dárcům Pán Bůh odplať dobrem časným i věčným
Podrobný rozpis pokladniček
zde.