Výuka náboženství

12.08.2012 18:49

Prosím rodiče dětí, které byly pokřtěny,
aby využili možnosti,
jak poskytnout svým dětem základní vzdělání a poznání ve víře.
Přihlášky do náboženství jsou k dispozici u vyučujících, v kostele
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout z  těchto webových stránek.
Přihlášky je třeba doručit na faru do pátku 7. září.
Setkání s rodiči dětí bude v neděli
9. září 2012 v 17:00 hodin