Zamyšlení na 16. týden v mezidobí

29.07.2012 10:25

Odpočinek a Slovo
Opět vidíme Ježíše velmi silně lidského
- vždyť jak obyčejně zní „pojďte stranou si odpočinout“,
„bylo mu jich líto“!
Je možná nezvyklé, že Ježíš takhle hovoří. Takové obyčejné věty, které by mohly pocházet od jakéhokoli člověka.
A přece tato slova nejsou tak banální, jak se na první pohled může jevit. Vezměme tu první větu – „pojďte stranou si odpočinout“. Nemá to však být pouhý odpočinek, ale odpočinek „s Ježíšem“. V jeho blízkosti. A to radikálně mění situaci.
Anebo druhou větu – „bylo mu jich líto“.
Ježíš se však nezastavil u pocitů, udělal něco konkrétního - začal učit. A to je zarážející, ne? Zatímco lidé byli chtiví zázraků, viditelných znamení, Kristus místo toho nabízí… slova.
Ano, nabízí slova - nejsou to však slova, slova a jen slova. O Ježíšových slovech totiž paradoxně platí… že to nejsou pouze slova!
On neučí jako učitelé zákona, ale jako ten, kdo má moc.“  On ukazuje cestu tam, kde panuje temnota.
Nabízí odpočinutí tam, kde lidé (a učitelé zákona) umí vkládat jen neúnosná břemena. Jeho slovo láme okovy hříchů („opakujících se“) a nepřemožitelných závislostí (pouhým slovem jsou vyhnány temné mocnosti).
Ježíšova slova… nejsou slova.
Ubohý ten, kdo nepoznal, že Ježíš je někdo víc než moudrý učitel „životní moudrosti“.
Šťastný ten, kdo tuší, že Ježíš nabízí víc než slova.
Je však také pravdou, že hloubku Ježíšových slov nenajdeme úplně snadno. Podobně jako ti lidé z evangelia, i my máme „vyjít“, povstat z pohodlného křesla a… vydat se na cestu za poznáním evangelia.
Může to znamenat skutečně „jít na pouť“, na nějaké místo, kde se mohu ztišit (vypnout od běžných starostí) a disponovat se pro přijetí Slova.
Ale především to znamená „vnitřně“ kráčet,
směřovat k Ježíšovi - hledat, toužit, mít hlad po jeho slovech. Toužit, hledat, klepat na dveře - a tak se nám otevře.
Nevadí, že jsme zrovna třeba znavení a znechucení životem, že „nemáme náladu“ - ba tím spíš nás toto rozpoložení může podnítit, abychom hledali Pastýře, který nás dovede „k tekoucím vodám, kde můžeme spočinout“.
Nabízí spočinutí hlubší než opalování u rybníka nebo procházka v lese.
                                                                                                (podle P. Angelo Scarano, www.pastorace.cz)

K reflexi – k zamyšlení:
1. Odpověz si na otázku, kdy a jakým způsobem odpočíváš? Máš čas pro Boha?
2. Představ si nějakého člověka, s kterým se nesnášíš (nebo s kterým nedokážeš vycházet). A uvažuj, že i o tvém vztahu k tomu člověku platí uvedená slova z listu Efesanům.
3. Který konkrétní krok k hledání Ježíše bys mohl/a právě dnes podniknout?