Zamyšlení na 2. adventní týden

17.12.2012 12:31

ěším se na tebe
Položím ti otázku na tělo:
těšíš se doopravdy na setkání s Kristem?
Jestliže ne, pak je dobré ptát se:  Proč?!
Je to jednoduché: Ježíše znáš (a známe) tak málo!
Jak se můžeme těšit na někoho, koho osobně neznáme, koho jsme nikdy nepotkali tak jako jiné lidi!
Těšíme se vždycky na někoho, kdo je nám sympatický, blízký, příjemný.
Těšíme se na toho, s kým je nám dobře – protože se cítíme “jako doma”, uvolněni, bez křeče a zábran.
My lidé potřebujeme učinit osobní zkušenost, setkat se s druhým. A kdo z nás se může „pochlubit“ takovou zkušeností s Ježíšem?
Není divu, že se na něj vlastně nemůžeme těšit!
Bez studu si můžeme přiznat, že se těšíme spíš na návštěvu dlouholetého přítele než na Krista. Nemusíme být v rozpacích, když uznáme, že je nám tak příjemně v blízkosti takového člověka… Klidně si to přiznejme… a přiznejme si také to, že “je to tak dobře”, že s takovým člověkem jsme tak rádi!
Ano, vždyť všechno autenticky lidské (přijetí, objetí, pohlazení, pozorné naslouchání, vcítění se) je… Boží! Právě skrze druhé lidi můžeme už teď poznávat a zakoušet (a to je velmi důležité – my lidé potřebujeme zakoušet) Boží přijetí.
Toto objevil už sv. Augustin:
Bůh je všechno pro tebe. On je všechno to, co miluješ.
Všechno to, co milujeme, je vlastně samotnou Boží dobrotou (vylitou ve stvoření).
Takže když toužíme po blízkosti dobrého přítele… toužíme vlastně po přítomnosti Boží. To dobré, co prožíváme v autentickém vztahu, je předchutí toho, co jednou naplno prožijeme s Bohem… až ho uvidíme tváří v tvář. A není tedy tak úplně pravda, že se skoro nikdo netěší na Krista.
Spíš platí: všichni se na něj těší, jen mnozí nevědí, kdo to je. Kdykoli tedy jsme „celí nadšení“, že se můžeme setkat s milovanou osobou… těšíme se (nevědomky) na setkání se samotným Bohem.
Vždyť “Bůh je všechno to, co miluješ” – a ještě skvělejší!
(podle P. Angelo Scarano, www.pastorace.cz)
K úvaze – k zamyšlení:
1. Tato slova jsou určená právě tobě!
Nahraď oslovení “Jeruzaléme” svým jménem, přečti si pomalu celý text.
A aby sis ještě víc vychutnal/a tato slova, zapoj i svoji fantazii
a představ si to, co prorok předpovídá.

2. Verše „A za to se modlím: ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli správně volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě.“ jsou někdy označovány jako „neomylně vyslyšená modlitba“.
Proč se ji nyní nemodlit za sebe… a pak za další lidi, na kterých ti záleží?

3. Vzpomeň si, na koho ses naposledy skutečně těšil. Proč? Co ti „dává“ blízkost toho člověka? Uvědom si také, že zrovna takový je Kristus!