Zamyšlení na 21.týden v mezidobí

02.09.2012 13:48

Tvrdá slova

Trefili hřebíček na hlavičku… když pronesli, že Ježíšova slova jsou skutečně tvrdou řečí: "Kdo to může poslouchat?"
Snad v ničem jiném nejsme tak zajedno s Ježíšovými "odpůrci": "Kdo to může poslouchat?"
Jak se zaposlouchat do Božího slova (při liturgii nebo doma), když to rozhodně není "zábavná četba", nezazní tu žádné vtipy, žádné "aktuální informace", ani drby? Kdo to může poslouchat, když neřešitelné životní problémy "tíží" a pozornost ochabuje?
Tak nám nezbývá než… odejít spolu s ostatními učedníky. To nemusí znamenat "radikální odchod" od Krista (i když někdy i to), ani "přestat chodit do kostela", jako spíš "odejít" duchem, "být duchem mimo", vypínat při "tvrdých" Božích slovech.
A doma? Tam bude přece jen pohodlnější se začíst do laciných článků bulvárních deníků než do "těžkopádného Božího slova".
"My to už známe", zní naše častá omluva (byť nevyslovená). Ale kdybychom znali a poznali, pak bychom pronesli jako Petr: "Od tebe očekáváme slovo, které nás nasytí. Žhavé zprávy a novinky z televize či časopisů nás nenasytí. My jsme to poznali a víme, že ty máš ta hutná a výživná slova. Bez nich nemůžeme existovat." Paradoxně ten, kdo "poznal a zná" Krista, nechce od něho odejít - a lační po jeho slovech. Protože tato slova mají jinou kvalitu - nikdo jiný tak nemluví!
Nemusíme zoufat, že jsme tak "málo duchovní" a neschopní přijímat slovo od Boha. O vzdělaném svatém Jeronýmovi je známé, že zpočátku měl určitý přezíravý postoj k Bibli - vždyť je napsána tak "jednoduchým stylem", nedá se srovnat s literárními skvosty římských klasiků! I tento světec  potřeboval uvěřit a poznat - potřeboval zvláštní setkání s Kristem, a teprve pak si zamiloval "tvrdou a prostou Boží řeč".
A co ty? Pokud se ti Ježíšova slova zdají "nestravitelná" a nezajímavá, nejsi první ani poslední. Často i ty volíš "odchod" od Krista, možná elegantnějším způsobem než tehdejší posluchači - naoko posloucháš a odkývneš, ale srdcem jsi daleko. Ale pokud nechceš podléhat této schizofrenii, pak existuje uzdravení: trochu pomůže "se víc soustředit", ale především je potřeba, aby tě Otec přitáhl a dal poznat, jak lahodná jsou jeho slova, sladší nad med, nad šťávu z plástů (Ž 19,11).
"Nejsi přitahován Božím slovem? Pros, abys byl". (parafráze sv. Augustina)
(podle P. Angelo Scarano, www.pastorace.cz)

 


K reflexi – k zamyšlení:
1.  Kde je naše domácí Bible
– v knihovně nebo ji používáme (denně)?
Mám svou osobní Bibli nebo alespoň Nový zákon?

 

2. Nerozumím Božímu slovu. Co s tím mohu udělat?
Existuje mnoho jednoduchých metod čtení Bible;
která je ta moje?

3. Nauč se propojovat slovo evangelia s eucharistií.
Po svatém přijímání si uvědom,
co zaznělo v evangeliu a uvědom si,
že právě toto říká Ježíš tobě, do tvého života.