Zamyšlení na 23. týden v mezidobí

16.09.2012 11:03

Kouzelné slovo

Je to takřka kouzelné slovo – „effatha“, „otevři se“.
Slovo, které však „nestojí osamoceně“, ale je dovršením… celého procesu uzdravování.
Začíná to prosbou o „obyčejné“ vkládání rukou na hluchoněmého.
Kristus však odpoví „velkoryseji“ a udělá něco víc:
dotýká se přímo těch nemocných částí jeho těla, uší a jazyka.
Není to další projev jeho „snížení se“ k naší obyčejnosti a zraněnosti?
Není to další projev jeho postoje milosrdného Samaritána, který jde kolem nás, ale nepřejde nás? Který se zastaví, skloní se a naše rány obměkčí olejem?
Je to opět Ježíš s „otevřenýma očima“ (vždyť si nás všímá!) a hlavně s otevřeným, soucitným srdcem. Tato jeho „blaho-sklonnost“ (z milosti se On k nám sklání!) se zviditelňuje dotekem.
Tak lidsky a jemně vůči nám jedná

Nejen však gesto, ale i slovo – „Effatha! Otevři se!“
Není třeba mnoha slov, ale jen jediného slova
- vyřčeného v moci.
Ten, který je „zavřený“, se otevírá. Ten, který má jazyk svázaný, prožívá uvolnění.

Evangelní příběh se „dotýká“ každého z nás, i když nejsme postiženi hluchotou či němotou. Dostáváme jasné poučení, že Ježíš „se sklání“ k našim nemocem - jako dobrý lékař. Nemusel by se dotýkat našich ran, ale On to přesto tak činí - abychom měli jasnější důkaz jeho dobroty. Jak se nás dotýká? Skrze událost, projev lásky druhého člověka. Anebo v modlitbě či v eucharistii. V každém případě existují chvíle, kdy můžeme zažít: On je tu, blízko mě, vztahuje svou ruku k mým bolestem.

Aby tato péče byla plně lidská, nechybí „obyčejné slovo“ - otevři se! Takové slovo (prožívané jako „osvobozující oslovení“ při četbě Písma, při rozhovoru s druhým…) nás vyvádí z uzavřenosti, z neschopnosti Boží slovo slyšet a vyslovovat (obě dimenze jsou úzce spojené - když slyšíme, můžeme také mluvit!).

Jestliže se dnes často klade důraz na to, že se máme otevírat Božímu působení, Božímu slovu, pak se nemá zapomenout, že především
Bůh nás otevírá - osobním oslovením:
„nebuď uzavřený ve svých neschopnostech,
pocitech zahořklosti a ukřivděnosti.
Odhoď zábrany a nedůvěru vůči mně.“

(podle P. Angelo Scarano, www.pastorace.cz)

 

K reflexi – k zamyšlení:
1. Najdi si chvíli času a představ si v duchu to, co popisuje prorok. Jednoduše v této představě spočiň.
Na závěr můžeš připojit několik slov děkování za to,
že už teď žiješ v době přislíbené Izajášem
- a naplnění tě teprve čeká!
2. Diskriminace - právě toto pranýřuje autor listu.
Dokázal bys ve svém životě najít projevy „diskriminace“?
3. Projdi si ty oblasti a situace, kde se cítíš „uzavřený“ před Bohem - a pros o slovo osvobození, rozvázání a uvolnění.