Zamyšlení na 3. týden v mezidobí

03.02.2013 11:11

o lepší přijde
Pouhá voda… nevýrazná, bez chuti. Dobrá sice k tomu, aby uhasila žízeň, aby zachovala a udržovala při životě, ale nevhodná k slavení. Voda, která nemůže naplnit radostí, rozjasnit tvář člověka. Avšak tato voda je dost dobrá k tomu, aby si ji Ježíš použil – a projevil se jako dárce pravé radosti. Jako ten, kdo překvapí… když už člověk nic neočekává a prožívá nevýraznou šeď (ani hosté na svatbě, ani správce neočekávali tak skvělé víno tak pozdě – měli za to, že to „lepší už měli za sebou“). S Kristem… to lepší teprve přichází… a má přijít.
Konec je tedy bědování a steskům: „Ach, tehdy před několika lety, to jsem se měl. To byl krásný život! Ale teď? Bída!“ Kristus má ještě nějaký trumf… v rukávu. A to i přesto… že to lepší víno máme za sebou… anebo přesněji – my si myslíme, že už ho máme za sebou. A že teď můžeme okoušet jen nevýraznou vodu.
Přesto přese všechno Kristus nepřináší „sám od sebe“ víno, znamení nové radosti. Služebníci mu přináší vodu, kterou on použije… aby nabídl něco neočekávaného. A Ježíš koná ten div skoro stydlivě, ve skrytosti. Bez diváků. Služebníci se právem mohli podivit nad tím, že správce hostiny neokouší vodu, ale jiný nápoj! Vždyť oni neviděli žádné Ježíšovo „zvláštní gesto“ nad džbány, nebyli svědky žádné modlitby, natož slova moci. Kristus jednal v největší skrytosti.

Kána se může stát skutečností i v našem životě. Pijeme jen „průměrné víno“, či dokonce pouhou vodu? Život nás nebaví, protože pijeme jen „nevýraznou vodu bez chuti“? Pak ale nezapomeňme, že i Kristus je přítomný, je tu s námi…
i když se neprojevuje… a klidně nechává dojít víno jásotu. Nepodbízí se, nekřičí hlasitě, že právě on může zasáhnout. Sedí tiše a čeká, až mu přineseme „vodu“ svého nevýrazného života (bez chuti). A čeká, že mu ji přineseme s vírou, že on proměňuje splín v jásot, nudu v elán – vždyť on je dárce života.
On totiž přináší to lepší víno, které jsme dosud nezakusili – vždyť on nabízí vždycky víno lepší, než bylo doposud.
On to jinak ani neumí – protože jiné víno ani nemá.                                                 
(podle P. Angelo Scarano, www.pastorace.cz)


K úvaze – k zamyšlení:
1. Čti tato slova… s vědomím, že jsou určená pro tebe a mluví o tobě - křtem si tě Bůh opravdu vyvolil. Aby sis to opravdu vychutnal, čti to několikrát.

2. Tento výčet darů není jistě vyčerpávající. Důležitější než dary je však samotný Dárce – Duch svatý. Pavel mě chce ujistit, že tento Dárce je bohatý, „praktický“: dává ty dary, které jsou potřebné pro můj život, a ani mě „nevynechává“. A proto už teď mohu prosit za ty dary, které potřebuji pro svoji službu (v církvi, v rodině, v práci, mezi hledajícími). A nechat na Duchu, jak se bude projevovat.

3. Přijď ke Kristu v modlitbě a nabídni mu svoji „vodu“ – nudu, stereotypní život, nechuť do života, bolest nemoci...
A pros ho, aby to proměnil…