Zamyšlení z 3. neděle postní

11.03.2013 10:59

Obrať se právě dnes…
Na takovou výzvu bys mohl/a namítnout: „Raději zítra, teď nemám čas. Raději jindy, musím se připravit“.
Jenže… ta nejjednodušší cesta je: obrať se dnes. Ne zítra. Ne jindy.
Sami ze své zkušenosti víme, že odložená záležitost se postupem času stává stále větším břemenem.
Dánský filozof Sören Kierkegaard uvažuje o případu člověka závislého na hazardních hrách. Takový člověk si v duchu řekne, že přestane, ale jen od následujícího dne: ten večer si ještě dopřeje. A výsledek? Následující den na tom bude samozřejmě stejně jako předtím. Na takové otálení platí: „Zítra, zítra, proč ne dneska, proč ne teď?“
Obrácení, které neodkládáš, je „výhodné“ především pro tebe!
Je to jako bys využíval/a lukrativní nabídky, která se ti nabízí jen určitou dobu. Tím, že neotálíš a „vezmeš“, získáš především ty sám. A opačně: zdráháním se o něco ukrátíš ty sám. Ve stejném duchu hovoří i Ježíš: neobrácení znamená ztrátu, zmar. Jak napovídá pozorné čtení evangelia, Ježíšova slova nejsou varováním, že neochota k obrácení přivodí „tragickou smrt“ (v podobě určitého nenadálého neštěstí či nehody).
A kromě toho by nebylo správné pochopit Ježíšova slova „ve stejném smyslu“ pro všechny posluchače. Vždyť samotné evangelium nám prozrazuje, že s nejvyšší naléhavostí je Ježíšova výzva určena těm, kdo dosud nepřijali evangelium.
Pro ty však, kdo přijali Krista do svého života, už není smrt a odsouzení (Ř 8,1).
Dnešní věta „neobrátíte-li se, podobně zahynete“ je pro nás tedy zbytečná?
Ne. I nám připomíná, že odchýlení se od Boží cesty, vykroucení se, odvrácení od Boží tváře je „k naší škodě“. Platí totiž jasný axiom, že bez Boha není život – a čím víc se před Bohem bráním, tak tím víc sám trpím a ubližuji si.
Tato výzva („obrať se právě dnes“) se dá v tomto duchu chápat jako „buď sám k sobě dobrý“.

K úvaze / k zamyšlení
1. „Veni, vidi, vici“ – „přišel jsem, viděl jsem a zvítězil jsem.
Tato slova Julia Caesara se dají najít i v Hospodinově ujištění (Ex 3,7-8).
To, co Bůh udělal jednou provždy (vysvobozením skrze Krista), chce uskutečňovat stále nově i ve tvém životě. Stačí jen se vystavit jeho působení, toužit po jeho vysvobození, po jeho životě.

2. „Když se tedy někdo domnívá, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl“ – lapidární věta, která upozorňuje,m že si nemůžeme být nikdy jisti sami sebou.

3. Obrácení „dnes“ se může konat velmi prostě modlitbou:
„Pane, nechci už takto hřešit.
Dávám ti tento hřích a nechci jej už zpátky.
Ty sám mě vysvoboď.“

Můžeš-li, rozhodni se přijmout svátost smíření
Je docela možné, že nadále budeš padat do stejné slabosti, avšak z tvé strany to bude hřích „přetrpěný“, a ne zcela chtěný.
(podle P. Angelo Scarano, www.pastorace.cz)