Poděkování

Díky štědrosti dárců se nám podařilo zaplatit dlužnou částku za dešťovou kanalizaci u kostela. Bohu díky a vám všem, kteří přispíváte k tomu, aby se letos mohla rozběhnout další etapa oprav.