Poděkování

Dnes (2. 7.) se uskutečnil úklid fary. Všem pěti statečným ženám patří upřímné poděkování a kéž jim to Bůh odplatí dobrem časným i věčným.