Příprava na biřmování
Biřmování v naší farnosti bude v neděli 28. 10. 2018.
Příprava bude probíhat zatím ve 2 skupinách:
- dospělí
- mládež
Zde si můžete stáhnout přihlášku k biřmování
Přihláška_k_biřmování_2018.pdf
Vyplněnou přihlášku přineste, prosím na bohoslužbu nebo na faru.
 

Základní materiál
pro přípravu dospělých na biřmování:
Mé místo v církvi.doc

Duch Svatý inspiruje a vede.doc

Další podněty k přípravě budou doplněny během doby přípravy