Rozhodnutí diecézního biskupa

Biskup František V. Lobkowicz rozhodl ve věci bohoslužeb uspořádaných podle nařízení vlády takto: veškeré bohoslužby s účastí lidu jsou zrušeny. Není zachována možnost tzv. neveřejných bohoslužeb. V neděli bude kostel od rána 8:00 do 17:00 hodin otevřen k případné osobní adoraci.
Na požádání bude podávána Eucharistie. Eucharistii mohu také přivézt k lidem domů, pokud jste starší, tuto formu doporučuji.
O svátost smíření požádejte telefonicky, domluvíme se konkrétně.
Prosím, aby mi zavolali ti, kteří požádali o intenci mše svaté.
P. Vít Zatloukal