Sbírka na opravu kostela

Při poutní mši svaté se uskutečnila sbírka na opravu kostela.
Její výše činila 13.311,- Kč.
Všem štědrým dárcům odplať Bůh dobrem časným i věčným.